Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приеха увеличението на капитала на „Общински транспорт – Русе“

С решение на общинските съветници днес бе увеличен капиталът на „Общински транспорт- Русе“ ЕАД с 2,2 млн. лв. чрез издаването на 22 000 нови акции на дружеството. Целта е със средствата в най-кратки срокове дружеството да попълни автопарка си, за да изпълнява с по-висока ефективност транспортната задача.

От предприятието предвиждат закупуването на 35 автобуса, които ще са употребявани, но следва да бъдат с категория ЕURO 5, климатизирани и нископодови, така че да гарантират достъп и на хора с увреждания.

Останалите средства от новоиздадените акции на дружеството ще се използват за покриване на осигуровки, електроенергия и резервни части, което да гарантира оперативната самостоятелност на дружеството.

„Години наред общинските предприятия не бяха подкрепяни и капитализирани“, заяви кметът Пенчо Милков и призова общинските съветници да приемат точката, за да може дружеството да продължава да се развива и да вози русенци.

Той подчерта, че днес предприятието разчита на помощ от общинския бюджет, поради липсата на целенасочена политика за развитието му от предходното общинско ръководство.

„Добро управленско решение ли е общинското депо да се продаде за 600 хил. лв. и сега дружеството да е принудено да плаща 12 хил. лв. всеки месец за наема му“, каза още кметът.

Въпреки писмата, които са изпращани към държавните органи, на „Общински транспорт Русе“ бе отказано да получи компенсация за намалените приходи в разгара на COVID пандемията. В момента дружеството е поставено пред още няколко предизвикателства – нарастващите цени на горивата и консумативите, както и усложнените маршрути на линиите заради ремонтните дейности по проекта на ВиК.

Предложението предизвика редица дебати, в края на които точката бе приета с необходимото мнозинство.