Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Продължава записването за съдебни заседатели в сградата на Община Русе

Продължава записването за съдебни заседатели  в сградата на Община Русе.

Припомняме, че Общински съвет – Русе, на основание чл. 68, ал. 1 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ открива процедура за определяне на съдебните заседатели за Районен съд – Русе от района на Общински съвет – Русе и кани заинтересованите лица, отговарящи на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ЗСВ, да подадат заявление, към което да приложат документи, доказващи изпълнението на изискванията на закона.

Повече информация може да откриете тук.

Заявленията и приложените към тях документи могат да се подадат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч., в срок до 17.07.2020 г., в град Русе, пл. „Свобода“ № 6, ет. 3, стая 304.