Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Промени в Наредба №26 относно безстопанствените животно приеха общинските съветници

С гласуваните промени в Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, Общинският съвет одобри максимално допустимият брой на отглежданите в личните стопанства животни. Това на практика означава физическите лица да не бъдат ограничавани сами да отглеждат селскостопански животни, а и това да бъде съобразено с допустимия от държавата брой.

Председателят на групата на „ВМРО – ПАТРИОТИТЕ“ в местния парламент Асен Даскалов предложи някои промени в Наредбата, които бяха одобрени от администрацията, а след това и от общинските съветници. Новото е, че се забранява хранене на безстопанствени животни на разстояние 30 метра в близост до детски, учебни и лечебни заведения, по улици, тротоари, площади, обществени и административни сгради. Забранено е и храненето на животни с храни, които съдържат вредни субстанции или храни, неподходящи за вида, възрастта и здравословното им състояние. За нарушителите се предвиждат санкции в размер от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение, санкцията ще стига до 1000 лв.

Очакванията са с налагането на ограниченията да се намали замърсяването на околната среда на обществени места, както и да се предотврати рискът от разпространението на зарази и появата на агресивни животни в близост до обществени сгради и входовете на жилищните сгради в населените места на територията на общината.