Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Промени в цените на такси, услуги и права в три направления гласува Общинският съвет в Русе

Общинският съвет прие с 32 гласа „За“, 0 „Против“ и 17 „Въздържал се“ изменението и допълнението на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

Измененията са в три направления, като първото касае детските градини и по-скоро заплащането на таксите от родителите на деца от яслена, първа и втора група. С изменението за месеците, през които община Русе попада в червена или в оранжева зона съобразно критериите на Министерството на здравеопазването за усложнена епидемична обстановка, родителите, подали уведомление до директора на детското заведение, ще заплащат такса в размер на 10 лв.

Второто изменение касае промените в Закона за автомобилните превози. С гласуването на промените кметовете на общините вече ще могат да издават удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на същите цени.

С третото изменение услугите в дейността на Общински детски център и Общински младежки дом вече ще бъдат платени. Всички събития, организирани от двете структури, се осигуряват и реализират с помощта на бюджета на Община Русе. Разходите се увеличават, поради което се предлага билетите за пенсионери и учащи да бъдат на стойност 3 лв., а за останалите – цената на билета да бъде 5 лв.