Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГИМНАЗИЯ ПО ПРОМИШЛЕНИ ТЕХНОЛОГИИ „АТАНАС ЦОНЕВ БУРОВ“ – РУСЕ ОТБЕЛЯЗА СВОЯТА 90-ТА ГОДИШНИНА

Днес на Тържествена церемония беше отбелязана 90-та годишнина от основаването на Професионалната гимназия по промишлени технологии „Атанас Цонев Буров“ в Русе. Официални гости на събитието бяха зам. областният управител на Област Русе Айлян Карамехмедова, зам.-кметът на Община Русе Иван Григоров, председателят на Общински съвет – Русе засл. проф. Васил Пенчев, началникът на Регионалния инспекторат по образованието Димитър Райнов, директорът на Дирекция „Бюро по труда“ Баки Солак и др.
В своето приветствие към възпитаниците на Гимназията, председателят на Общински съвет – Русе засл.проф. Пенчев отбеляза: „Училището, това е мястото където се готвите да бъдете преки участници в реалната икономика, в пряката производствена дейност. Това е мястото, където се учите да бъдете инженерите, строителите на утрешна България. Дълбок поклон пред вашите преподаватели и пред любовта, която вие храните към вашето училище….“
В края на тържеството, директорът инж. Анета Христова, подари на всички официални гости плакети по повод 90-та годишнина на учебното заведение.