Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Публикувана е Проектонаредба относно приемане на допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местите такси, цени на услуги и права на територията на община Русе

В сайта на Общински съвет – Русе може да откриете Проектонаредба относно приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе.

С предлаганата нормативна уредба се цели създаването на условия да бъдат разполагани зарядни колонки за електрически превозни средства в община Русе. В резултат от нейното прилагане се очаква да се увеличи броя на зарядните колонки на територията на общината, като по този начин ще се създадат по-добри условия за ползване на електрически превозни средства. За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства.

Всички граждани и заинтересовани лица могат да се включат по темата, като предоставят мнение, предложения и становища на obs_rousse@abv.bg или на място в секретариата на Общинския съвет в стая 304 в сградата на Община Русе в срок до 19 януари.