Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Публикувани са Проектонаредби относно Наредба №7 и звено „Общинска полиция“ към Община Русе

В сайта на Общински съвет – Русе може да откриете Проектонаредба относно изменения и допълнения в Наредба №7 за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе.

На официалния сайт на Общинския съвет е поместена и информация за звено „Общинска полиция“ и изменения и допълнения към нормативните актове, предвиждащи актовете за установяване на административни наказание да се съставят именно от Общинската полиция.

Всички граждани могат да предоставят мнение, предложения и становища по публикуваните на сайта на Общински съвет – Русе Проектонаредби в срок до 13 февруари 2023 г.