Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Публикувани са Проектонаредби със съкратен срок за обсъждане

В сайта на Общински съвет – Русе може да откриете публикувани три Проектонаредби със срок за предложения и становища по проекта 14 дни. И трите предложения ще бъдат разглеждани на предстоящото 31-во заседание на Общински съвет – Русе.

На официалния сайт може да видите Проектонаредба относно изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост/ Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС/, Проектонаредба относно изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, касаеща цените на таксите в детските градини и ясли в Русе, както и Проектонаредба относно  изменение на Наредба № 16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, касаещи цените на таксите за ползване на тенис кортовете в Русе.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, отразяващ задълженията за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на Общинския съвет, се приемат  предложения и становища относно така изготвения проект на наредбаОпределянето на по-кратък срок за провеждане на обществените консултации по приемането на тази наредба е поради настъпването на зимния период и осигуряване н възможност за по-бързо настаняване на нуждаещите се лица.

Всички граждани могат да предоставят мнение, предложения и становища по качените на сайта на Общински съвет – Русе Проектонаредби в срок до 23 март 2022 г.