Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Първият ден от заседанията на постоянните комисии към Общински съвет премина успешно и с кворум на общинските съветници

Първият ден от заседанията на постоянните комисии към Общински съвет премина успешно и с кворум на общинските съветници.

Три от общо единайсет заседания на постоянните комисии се състояха днес, 27 юли – Комисия по бюджет и финанси, Комисия по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението и Комисия по законност, обществен ред и сигурност.

Бяха разгледани всички 48 точки от дневния ред, а дискусии имаше по повечето от предложенията.

Припомняме, че може да наблюдавате заседанията на постоянните комисии НА ЖИВО в YouTube канала  на Общински съвет – Русе – https://www.youtube.com/channel/UCFhG55bl_bdtUoyKfInA1AA, както и да следите всички новини, свързани с дейността на Общинския съвет и на Facebook страницата https://www.facebook.com/obshtinskisuvetRuse/.

Гражданите, които желаят да присъстват на заседанията, е необходимо да заявят това на входа на Община Русе, след което ще бъдат допуснати в Зала „Св. Георги“, ет. 6, където се провеждат постоянните комисии.

Заседанията се провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки!