Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Работна група ще прави промени в Наредба №17 за символиката на Община РусеОбщинският съвет намери решение на създалата се през последните седмици ситуация относно удостояването със званието „Почетен гражданин на град Русе“ и като цяло с процедурата по номинация.

Председателят Иво Пазарджиев направи предложение по време на 21-ото заседание на ОбС – Русе да бъде създадена работна група, която да извърши промени в Наредба №17 за символиката на Община Русе с оглед прецизиране на критериите и реда на удостояване с наградите, предвидени в наредбата.

Работната група ще се състои от 7 членове от всяка политическа група в местния парламент. Съветът гласува това да бъдат Косьо Станев, Орлин Дяков, Росица Георгиева, Елеонора Николова, Деана Тонева, Мирослав Славчев и Дауд Ибрям, като неин председател беше избран Орлин Дяков.

Те ще излязат с решение не по-късно от 14 юни 2021 г., когато ще се определят и съответните промени в Наредба №17.   

По този начин критериите за избор на почетни граждани ще бъдат прецизирани, а решенията от Общинския съвет ще се вземат единодушно, както следва да бъде.