Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Работна група ще проучва в кои русенски училища може да има достъпна архитектурна среда

Едно от най-обсъжданите предложения през изминалите седмици беше това на общинския съветник Владо Владов, касаещо създаването на работна група, която да проучи вариантите на финансиране, проектиране и изграждане на достъпна архитектурна среда във всички училища на територията на Община Русе.

Оказва се, че в бюджета на Община Русе за 2021 г. не са предвидени финансови средства за изграждане на достъпна среда до всички етажи, кабинети и санитарни помещения в училищата на територията на общината. Липсата на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания до образователните институции е сериозен проблем, който може да затрудни обучението на част от децата и младежите в Община Русе, включително и да доведе до отпадането им от учебния процес.

Според г-н Владов осигуряването на достъпна архитектурна среда в училищата на територията на Община Русе е въпрос от обществена значимост, който следва да бъде решен във възможно най-кратки срокове. Осигуряването на достъпна среда в поне 4 училища е постижима цел до края на настоящия мандат, казва още Владо Владов от „ПАТРИОТИТЕ – ВМРО“

Общинският съвет гласува с 42 гласа „За“ и даде своето съгласие да бъде създадена работна среда, която да проучи вариантите за финансиране, проектиране и изграждане на достъпна среда за деца с увреждания до всички училища на територията на Община Русе.

Тази работна група следва да включва представители на общинска администрация, общински съветници, директори на общински училища и представители на териториалната администрация към Министерство на образованието и науката.

Това ще бъдат заместник-кметът Енчо Енчев, който ще бъде и ръководител на работната група, заместник-кметът по „Устройство на територията“ Магдалина Илиева, заместник-кметът по „Икономика и международно сътрудничество“ Златомира Стефанова, общинският съветник и председател на комисията по здравеопазване и социална политика д-р Теодора Константинова, общинският съветник и председател на комисията по образование, наука и иновации, общинският съветник и началник на РУО – Русе д-р Росица Георгиева, директорът на Център за специална образователна подкрепа Дияна Михайлова и директорът на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в област Русе Евгения Стоянова.

На комисията по образование бе взето решение и директорът на дирекция „Хуманитарни дейности“ Катя Петрова и началникът на отдел „Образование, спорт и младежки дейности“ Таня Тодорова също да бъдат включени в работната група, а по време на днешното заседание председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев предложи включването и на общинския съветник Елисавета Досева.