Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РАБОТНА ЕКСПЕРТНА ГРУПА ИЗГОТВИ СТАНОВИЩЕ ЗА ЗАПАЗВАНЕ СТАТУТА НА ОФД-РУСЕ

Избраната на извънредното заседание на Председателския съвет петчленна работна група от общински съветници и експерти от Община Русе финализира работата си по изготвянето на становище за запазване статута на ОФД-Русе. Комисията, която заседава в събота, 17.07.2010 г., бе в състав:
• Володя Кенарев – зам.-кмет по хуманитарни дейности на Община Русе;
• Владислав Атанасов – председател на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси към Общински съвет – Русе;
• Мариян Савов – общински съветник;
• Ива Чавдарова – началник отдел „Култура” в Община Русе;
• Найден Тодоров – гл. директор на ОФД-Русе.

С Т А Н О В И Щ Е

на работна група, излъчена от Общински съвет – Русе
ОТНОСНО: Проект на МС за преобразуване на държавни културни институти и запазване статута и марката „Русенска филхармония” и „Русенска опера”.
Проектът за реформа на Министерството на културата в областта на сценичните изкуства предвижда преобразуване на Русенското оперно-филхармонично дружество в Държавна опера – Русе с предмет на дейност „създаване и разпространение на спектакли в областта на оперното изкуство”.
Новата структура заличава нормативно досегашната филхармонична дейност на дружеството, лишава града и региона от пълноценен симфоничен оркестър, застрашава сериозно качеството и репертоарната рамка на спектакловата дейност, като поставя изобщо под съмнение реалния икономически и художествен ефект от реформата за Русе и региона.
В настоящия момент оркестровият (филхармоничен) състав на Оперно-филхармоничното дружество в Русе обслужва изключително успешно (при минимална за подобен род състави численост) нормираните по статут дейности на дружеството – концертна (симфонична) и спектаклова (музикално-сценична). Приложеният към настоящото становище кратък анализ на състоянието на дружеството показва количествени резултати, които го нареждат сред водещите в страната оперно-филхармонични дружества. Нещо повече, Русенското оперно-филхармонично дружество със своите основни състави Русенска филхармония и Русенска опера е най-голямата и единствена по рода си формация в региона на почти цяла Северна България.
Считаме, че при тези дадености, по-разумният вариант е да се върви не към лимитиране и свиване на дейности, а към използване на наличния институционален ресурс за разширяване на концертната и спектаклова дейност на института извън седалището му и покриване на един широк в териториално отношение регион. Русенското оперно-филхармонично дружество притежава необходимия капацитет да обслужва при определени условия с качествен и разнообразен музикален продукт почти цяла Северна България, като компенсира по този начин съществуващия и в настоящия момент остър дефицит в областта на музикално-сценичните жанрове в редица от по-малките културни центрове като Силистра, Свищов, Габрово, Разград, Шумен, Търговище, Добрич, В. Търново и др.
Подобен подход ще оптимизира реално и ще осмисли по един адекватен на европейската практика начин дейността на ОФД – Русе, и не на последно място, ще доведе до повишаване на ефективността и качеството на музикалния продукт.
На основание на гореизложеното и като имаме предвид особеностите на регионалния контекст и наличните институционални ресурси в нашия град
предлагаме:
1. Да бъде запазен статута на съществуващите в настоящия момент дейности в рамките на Русенското оперно-филхармонично дружество – Русенска филхармония и Русенска опера, с минимална численост от 250 бр., включваща филхармоничен оркестър, хор, балет, ателиета и сценични служби.
2. В предмета на дейност на новото административно формирование да бъде вписано като държавна задача задължение за опериране в широк регион, извън рамките на седалището.

Приложения:
1. Кратък анализ на дейността на ОФД – Русе по показатели за 2008 – 2010 г.
2. Хронология и изводи от реформите в областта на музикалното изкуство до 2010 г.

РАБОТНА ГРУПА В СЪСТАВ:
1. Володя Кенарев – зам.-кмет по хуманитарни дейности на Община Русе
2. Владислав Атанасов – председател на Постоянната комисия по култура и религиозни въпроси към Общински съвет – Русе
3. Мариян Савов – общински съветник
4. Ива Чавдарова – началник отдел „Култура”
5. Найден Тодоров – гл. директор на ОФД-Русе