Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Радостина Пейкова е новият председател на Общинския съвет по наркотични вещества в Русе

Радостина Пейкова – началник на отдел „Здравни дейности“ в Община Русе, е новият председател на Общинския съвет по наркотични вещества.

Това реши Общинският съвет с 45 гласа „За“, 0 „Против“ и 2 „Въздържал се“.

Една от основните функции на Превантивно-информационния център е да изгради ефективни програми и политика за превенция на употреба на наркотични и психоактивни вещества.

Общественият съвет по наркотични вещества организира различни информационни кампании, с които апелират младите хора да не се излагат на риск и да не застрашават своя и животът на другите, употребявайки наркотици и упойващи вещества. Специалистите и експертите от Обществения съвет помагат на младежите да вземат информирани решения и да ги подкрепят в избора им на живот без зависимости.

Към момента дадените указания не са изпълнени,  поради което през месец юли 2020 г. в община Русе постъпи писмо от Министерството на здравеопазването относно констатирани проблеми при организиране на дейността на Общински съвет по наркотични вещества – Русе и ПИЦ към него и липса на капацитет при управление на структурата. В писмото зам.-министърът на здравеопазването е дал  препоръки за подобряване работата на структурата.

Освобождаването на досегашния председател на Комисията по наркотични вещества Албена Нинова се обосновава с желанието дейността на структурата да бъде подобрена, а заложените от Министерството задачи – изпълнени в оказаните срокове.