Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Разширява се материалната база на „Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа“ в Русе

„Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа“ ще разшири материалната база за предоставяне на социалните услуги в града.

Необходимостта произлиза от взетото на предходното заседание на местния парламент решение капацитетът на центъра да бъде увеличен от 20 на 30 потребители.

В центъра се прилагат стандартите за качество за социалните услуги по чл. 15 от Закона за социалните услуги, а именно: дневна грижа; информиране и консултиране (като специализирана услуга); застъпничество и посредничество; терапия и рехабилитация; обучение за придобиване на умения (като специализирана услуга); подкрепа за придобиване на трудови умения (за младежи над 16-годишна възраст); резидентна грижа – от понеделник до петък.

Съгласно чл. 64, ал. 2, т. 2 от Закона за социалните услуги, възлагането на предоствянето на социланата услуга се допуска при условие, че материалната база, обзавеждането и оборудването, които се изискват за предоставяне на услугата, са осигурени от общината.

В тази връзка се разбира и необходимостта да се осигури подходяща материална база, в която ще се гарантира подобряване качеството на живот на по-голям брой нуждаещи се от подкрепа деца и младежи със специални потребности  и ще се намалят рисковете, водещи до социалното им изключване и изолация.

Това е поредна крачка към усъвършенстването на социалните услуги, които се предлагат в Русе, за всички възрастови групи и лица с физически и ментални затруднения и заболявания.