Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Ректорът на Русенския университет и общински съветник бе избран за академик

Ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и общински съветник Христо Белоев бе избран от събранието на академиците на Българската академия на науките за академик в областта на инженерните науки.

Това е висока оценка както за мен, така и за научните екипи от страната и чужбина, които ръководя, за инженерната общност в страната, за Русенския университет и за град Русе.“, сподели Академик Христо Белоев.

Председателят на Общинския съвет Иво Пазарджиев поднесе своите поздравления с думите, че за него е гордост и истинска чест академик Белоев да бъде част от Общински съвет – Русе, чието мнение е дълбоко уважавано и зачитано. Пазарджиев изрази и своята признателност си към академик Белоев, че именно той е бил ректор на РУ „Анегл Кънчев“ по време на неговото следване, защото е успял да научи много и да следва един добър пример.

„Пожелавам Ви да продължите да се чувствате вдъхновен, ентусиазиран и мотивиран за това в нашия град да бъдат обучени специалисти, които ще се погрижат за нашето бъдеще и това на следващите поколения“.

От името на целия екип на Общински съвет – Русе поздравяваме академик Белоев и му пожелаваме още безброй покорени върхове и попътен вятър.