Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1 от 08.11.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 1
Прието с Протокол № 1/08.11.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общинският съвет реши:

1. Утвърждава комисия за провеждане избор за председател на Общински съвет – Русе, с численост 9 души.
2. Избира за председател на комисията Свилен Иванов и членове:
Емил Милушев
Венцислав Калчев
Стефан Бучаков
Борил Панайотов
Мирослав Манолов
Камен Милков
Ферихан Ахмедова
Орлин Танов

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)