Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1 Прието с Протокол № 1/11.11.2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1  от ЗМСМА и чл.9, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общинският съвет реши:

 1. Утвърждава комисия за провеждане на избор за председател на Общински съвет – Русе, с численост 9 души.
 2. Избира за председател на комисията Пламен Цветков  и членове:
  1. Станимир Станчев
  1. Александър Неделчев
  1. Йорданка Даневска
  1. Деана Тонева
  1. Борислав Рачев
  1. Веселко Цветков
  1. Дилян Саманджиев
  1. Веселин Велчев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев )