Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1 Прието с Протокол № 1/13.11.2023 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.9, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общинският съвет реши:

 1. Утвърждава комисия за провеждане на избор за председател на Общински съвет – Русе, с численост 11 души.
 2. Избира за председател на комисията Евгени Игнатов и членове:
 • Деница Иванова
 • Николай Чанев
 • Семра Джиниева
 • Деян Герасимов
 • Владо Владов
 • Деян Недков
 • Иван Величков
 • Станимир Станчев
 • Христо Попов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)