Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1

РЕШЕНИЕ № 1
Прието с Протокол № 1/10.12.2007 г.

    На основание чл.21, ал.1 т.1  от ЗМСМА, общинският съвет реши:

Утвърждава комисия за провеждане избор за председател на Общински съвет – Русе, с численост 9 души.
Избира за председател на комисията Евгени Трифонов Велковски  и членове:
–    Момчил Кастерлиев
–    Иван Григоров
–    Силвия Крушкова
–    Евгени Игнатов
–    Мирослав Манолов
–    Венцислав Калчев
–    Пламен Цветков
–    Илиян Илиев