Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 10 Прието с Протокол № 2/05.12.2019 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

  1. Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе до края на  2019 г. и за първото тримесечие на 2020 г., както следва:
    1. 16.12.2019 г.
    1. 23.01.2020 г
    1. 20.02.2020 г.
    1. 19.03.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)