Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 10 Прието с Протокол № 2/05.12.2023г.

На основание чл.21, ал.1, т. 23  от ЗМСМА, във връзка с чл. 64а, ал. 2 от ЗЗБ, Общински съвет – Русе реши:

  1. Избира Веселко Цветков за представител на Общински съвет – Русе в Областния съвет за намаляване риска от бедствия на област Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)