Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 10

РЕШЕНИЕ № 10
Прието с Протокол № 3/27.12.2007 г.

    На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.28, ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, чл.8, ал.3 от Наредбата за устройство и работата на органите за приватизацията и следприватизационен контрол, чл.16 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, чл.6, ал.2 от Наредба № 6 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

Избира за членове на Комисията по общинска собственост: Мирослав Манолов, Иван Иванов, Виктор Епщайн, Ваньо Танов, Стефан Бучаков.
Избира за членове на Комисията по приватизация:  Мирослав Славчев, Пламен Рашев, Илиян Илиев, Петър Даскалов, Ростислав Златарски.
Избира за членове на Комисията по ЗУГДЖСВ: Мария Костадинова, Данко Павлов, Иван Григоров, Димитър Кънчев, Момчил Кастерлиев.
Избира за членове на Комисията по чл.6 от Наредба № 6: Тодор Тодоров, Мариян Савов, Силвия Крушкова, Орлин Танов, Веско Маринов, Васил Пенчев.