Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 100

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 100
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

  На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2, чл. 17 от Наредба №1; раздел І, чл.2, ал.1, т.1, т. 38 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2.; чл.21, ал.ал.1и3 от Наредба №7; чл.31,ал.1, т.1.2.-А. и ал.3; чл.45 от Наредба №12, Общински съвет Русе реши:   
    І. Дава съгласие да бъде проведен търг за отдаване под наем за срок от четири години на части от терени ПОС, за поставяне на: 
    1. Павилион за продажба на вестници и списания, ъгъла на ул. „Александровска” и бул. „Цар Освободител” с площ от 1,44 кв.м. и начална месечна наемна цена 26,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2
    2. Павилион за продажба на вестници и списания, ъгъла на ул. „Александровска” преди ул. „Мостова” с площ от 1,44 кв.м. и начална месечна наемна цена 26,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал..1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
Павилионите следва да повтарят дизайнерското решение на вече поставените павилиони в зона „В-1”- ул.”Александровска”, от пл. „Свобода” до бул. „Цар Освободител”. Промени във външния им вид се допускат от Община – Русе само след съгласуване на проекта от проектанта.
    При  провеждане на процедурата по отдаването им под наем, всеки един от тях следва да се отдаде на различна фирма.   
    ІІ. Дава съгласие да бъде проведен конкурс за отдаване под наем за срок от четири години на част от терен ПОС, за поставяне на: 
    3. Цилиндрична светеща рекламна колона с диаметър 1,50м и три рекламни площи, всяка от които с размери  1,20 / 3,00м и начална месечна наемна цена 153,00лв. без ДДС, определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.38 от Наредба №2.
    ІІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на търг по точка І. и конкурс по т. ІІ. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили търга и конкурса.
Срок на договорите, съгласно точка І. и т.ІІ