Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1000 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 2 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 30.3, ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – публична общинска собственост, за поставяне на преместваем обект – мобилна каравана за обществено хранене, с площ 11,25 кв. м, с размери 4,5 м/ 2,5 м, в гр. Русе, ж. к. „Здравец-изток“, между ул. „Рига“, ул. „Киев“ и ул. „Будапеща“, съгласно утвърдена схема от Главен Архитект на Община Русе, с начална тръжна месечна наемна цена – 209,00 лв. (двеста и девет лева) без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)