Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1002

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1002
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2, чл. 17 от Наредба №1 и чл.21, ал.1 от Наредба №7 и Наредба № 2 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен конкурс за отдаване под наем на част от терен ПОС, както следва:

1. Терен за поставяне на павилион за закуски, пакетирани захарни изделия, кафе, безалкохолни напитки, ядки, сандвичи на бул.”Шипка” с площ от 5,00 кв.м. – Точка № 381 от общата схема и базисна (начална) наемна цена – 75,00 лв. За срок до 31.01.2007 г. (Приложение 1, т.1)

ІІ. Дава съгласие да бъде проведен търг за отдаване под наем на част от терен ПОС, както следва:

2. Терен за поставяне на павилион за продажба на ядки на ул.»П.Д.Петков» и ул.»Асен Златаров» с размери 2,00 кв.м. и базисна (начална) наемна цена – 30,00 лв. За срок до 31.01.2007 г. (Приложение 1, т.2).

ІІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на конкурс и търг по точки І. И ІІ. след влизане в сила Решение на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили конкурса.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/