Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1003

Прието с Протокол № 50/14.10.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, общинският съвет реши:

1.Да се извърши корекция в извънбюджетната сметка на община Русе за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол, както следва:

БИЛО СТАВА

§ 7621 /-/ Предоставени заеми 0 140000 лв.
§ 9700 Разпределяем резерв 476091 336091 лв.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)