Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1004 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл.42, ал.4 и ал. 9 от ЗМСМА, Общинския съвет – Русе реши:

1. Избира считано от 24.04.2014 г. Людмила Белчева Маринова, на длъжност „старши специалист“ в кметство с. Червена вода, за временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Червена вода за срок до полагане клетва от новоизбрания кмет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)