Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1005 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.2 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Одобрява подписаното Споразумение за партньорство между Община Русе и Сдружение „Българо-румънска търговско промишлена палата“ за изпълнение на проект №BG05SFOP001-2.025-0092 „Насърчаване на партньорското управление в сферата на местно икономическо развитие и подобряване на инвестиционната среда“ по Оперативна програма „Добро управление“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)