Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1005 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл.21, ал.1, т.22 от ЗМСМА, във връзка с чл.26, ал.1 и чл.28 от Наредба № 17 за символиката на Община Русе, Общинският съвет реши:

Удостоява проф. дтн ХРИСТО ИВАНОВ БЕЛОЕВ, DHC с почетното звание „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД РУСЕ“ за приноса му към развитието и утвърждаването на Русенския университет като водеща образователна и научна институция и за развитие на стопанския, културния и социалния живот в гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)