Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1005

Прието с Протокол № 50/14.10.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, Общинският съвет реши:

1. Предлага на Министерски съвет да бъде отпусната персонална пенсия на:
ГЮЛДЖАН ОКТАЙ ФИКРЕТ – ЕГН 0047055318
БИРСЕН ОКТАЙ ФИКРЕТ – ЕГН 0248195292
ЮМЕР ОКТАЙ ФИКРЕТ – ЕГН 1043115302
2. Задължава Кмета на Община Русе в 7-дневен срок да изпрати документите до НОИ – София за разрешаване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)