Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1006 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с ал. 1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал.4 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 52, ал.1, ал.3, т.1 и чл.8 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2021-2028 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)