Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1006

Прието с Протокол № 50/14.10.2010 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Задължава Кмета на Общината да се прекрати дейността на Обществения съвет по въпросите на чистота в Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)