Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1007 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.

На основание чл.22 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 23 от същия и с чл. 20, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, общинският съвет реши:

1. Дава принципно съгласие за издигането на паметник на Васил Левски в централната част на гр. Русе.
2. Създава работна група, която след широко обсъждане за мястото и концепцията за паметника, да организира разработването на ситуационно решение и проект за паметника, които следва да внесе за одобрение, съгласно Решение №189 на ОбС – Русе.
3. Избира за ръководител на работната група: Искрен Веселинов и членове: Стефан Бучаков, Ервин Чакърян, Мирослав Славчев, Камен Милков, Силвия Алексиева, Борил Панайотов – общински съветници и представители на общинска администрация: арх. Живка Бучуковска и арх. Валентин Вичев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)