Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1007

Прието с Протокол № 50/14.10.2010 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1.Приема обръщение към кмета на Община Русе със следния текст:
Общински съвет – Русе счита, че откритата процедура по ЗОП с Ваше решение РД 01/3260 от 27.09.10г. за „Поддържане на зелените площи – общинска собственост на територията на гр.Русе и кварталите: кв. Средна кула; кв.Долапите; кв. Образцов чифлик и ДЗС” не отговаря на интересите на Общината и не е финансово осигурена.
Препоръчваме Ви да прекратите процедурата, съгласно възможностите, които Ви дава чл.39 от ЗОП.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)