Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1009 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23, чл. 59, ал. 1 и  чл. 61, ал. 1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

            Одобрява подписаното споразумение за сътрудничество между община Русе и Сдружение „Национален младежки форум“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)