Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1009 Прието с Протокол № 38/22.05.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, т. 1 и чл. 15 от Наредба №9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие общинско търговско дружество „Обреден дом” ЕООД да закупи със собствени средства автомобил-катафалка – 1бр. на стойност до 66 000 лв. без ДДС.
2. Дава съгласие общинско търговско дружество „Обреден дом” ЕООД да закупи със собствени средства багер – 1 бр. на стойност до 66 000 лв. без ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)