Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 101 Прието с Протокол № 7/19.03.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

  1. Изменя т. 3 от свое Решение №90, прието с протокол №6/21.02.2020 г., както следва:
    Дава съгласие при разработването и изпълнението на проекта Община Русе да си сътрудничи с Executive Decision Support AS – частна компания от Кралство Норвегия.
  2. В останалата си част решението остава непроменено.

ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Пламен Рашев)