Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 101

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 101
Прието с Протокол № 8/13.03.2008 г.

      На основание, чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.51, ал.3 от ЗФВС и чл.12, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, раздел I, чл.2, ал. 1, т. 20, и раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

             І. Да проведе конкурс за отдаване под наем на обект „Спортна зала по борба” , обособена част от СК „Локомотив”, АОС № 1048/09.12.1996 г., състоящ се от:
                1. Зала за борба – 540 кв.м.
                2. Сервизни помещения – 40 кв.м.
                                                                        Общо: 580 кв.м.
  Първоначалната конкурсна цена да се определи съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т. 20 и раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе
            ІІ. Да проведе конкурс за отдаване под наем на обект „Тенис кортове”  обособена част от общински спортен имот в района на „Парка на младежта” с АОС № 1005/21.11.1996 г., състоящ се от:
Двуетажна сграда със съблекални, сервизни помещения, склад  – 299 кв.м.
Тенис кортове – 8 662 кв.м.
                                                                         Общо:  8 961 кв.м.
Първоначалната конкурсна цена да се определи съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т. 20 и раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе
            ІІI. Да проведе конкурс за отдаване под наем на обект „Зала за волейбол”  обособена част от СК „Дунав” с АОС № 558/14.06.1996 г., състоящ се от:
1. Зала за волейбол  – 1207 кв.м.
2. Съблекални и сервизни помещения  – 139 кв.м.
                                                                         Общо:  1 345 кв.м.
  Първоначалната конкурсна цена да се определи съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т. 20 и раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе

           

    ІV. Да проведе конкурс за отдаване под наем на обект „Спортна зала”  обособена част от спортен имот намиращ се на ул. „Тулча” №1 с АОС № 1405/12.06.1996 г., състоящ се от:
1. Зала за фитнес  – 238 кв.м.
2. Съблекални и сервизни помещения  – 40 кв.м.
                                                                         Общо:  278 кв.м.
  Първоначалната конкурсна цена да се определи съгласно раздел I, чл.2, ал. 1, т. 20 и раздел II, чл.3, 4 и 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе.
   V. Упълномощава Кмета на Община Русе да създаде организация за провеждане на конкурса, да утвърди конкурсната  документация, да издаде заповед и сключи договори.