Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1010 Прието с Протокол № 39/15.11.2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10 от Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси, Общинският съвет реши:
1. Утвърждава Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Русе. /Приложение 1/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)