Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1010

Прието с Протокол № 50/14.10.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, чл.46, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация във връзка с чл. 5, ал.1 и чл.4, ал.2 от Наредба № 2/08.01.2008 г за съдебните заседатели, Общинският съвет реши:

1. Избира комисия, която да изготви предложения за лица, които ще се предложат за съдебни заседатели в Районен съд – Русе. Комисията е в следния състав:
Председател – Свилен Иванов;
Зам. Председател – Венцислав Калчев;
Членове – Данко Павлов, Искрен Веселинов, Тодор Бонев, Анатоли Станев и Емел Видинлиева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)