Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1011 Прието с Протокол № 39/15.11.2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:
1. Определя общинския съветник Тихомир Георгиев да участва като представител на Общински съвет – Русе в комисията, която ще оцени постъпилите проектни предложения за паметник на Васил Левски в град Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)