Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1012

Прието с Протокол № 50/14.10.2010 г.

На основание чл.21, ал.1. т.22 от ЗМСА чл.26, чл.29, ал. 2 от Наредба № 17 за символиката на Община Русе, Общинския съвет реши:
1. Удостоява Минчо Минчев с наградата “Почетен гражданин на град Русе”.
2. Наградата да бъде връчена публично на 31 октомври 2010 г. по време на юбилейния концерт на проф. Минчо Минчев в Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)