Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1013 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА Общинският съвет реши:

           1. Приема отчета за приходите и разходите по провеждането на 61-то издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни” през м. март 2022 г., съгласно Приложение 1, Приложение 2.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)

Приложение 1

61. МФ „МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ” 2022

ОТЧЕТ

 • ПЕРИОД: 11 – 27 март 2022
 • БРОЙ КОНЦЕРТИ И СПЕКТАКЛИ: 19

УЧАСТНИЦИ от 8 страни: Германия, Франция, Румъния, Литва, Русия, Македония, Италия  и България.

СЪСТАВИ, АНСАМБЛИ И СОЛИСТИ:

 • Русенска филхармония
 • Румънски национален симфоничен оркестър
 • Държавна опера – Русе
 • Софийска филхармония
 • Литовски камерен оркестър
 • Фестивален оркестър
 • Камерен ансамбъл „Софийски солисти“
 • Хор „Проф. В. Арнаудов“
 • Струнен квартет „Модиляни“
 • Струнен квартет „Вижън
 • Струнен квартет „Фрош“
 • Ансамбъл „Музика Нова“
 • Квартет „Flautissimo“
 • Емил Табаков, диригент
 • Кристиян Мандял, диригент
 • Драгомир Йосифов, диригент
 • Вахан Мардиросян, пиано/диригент
 • Иво Венков, диригент
 • Пламен Джуров, диригент
 • Хосе Кура, диригент
 • Явор Желев, флейта
 • Росен Идеалов, кларинет
 • Сергей Крилов, цигулка
 • Сергей Догадин, цигулка
 • Минчо Минчев, цигулка
 • Светлин Русев, цигулка
 • Павел Гомзяков, виолончело
 • Боби Костадинов, виолончело
 • Людмил Ангелов, пиано
 • Симон Трпчески, пиано
 • Надежда Цанова, пиано
 • Пламена Мангова, пиано
 • Александър Гаджиев, пиано

Програма Премиери

 • Държавна опера – Русе: „Ернани“ – опера от Дж. Верди 
 • Програмата на ансамбъл „Музика Нова“
 • Съпътстващи събития
 •  Художествена изложба на тема „Музика“
 • Представяния на книгата на Огнян Стамболиев „Кирил Кръстев. Несравнимият“
 • Представяне на премиерното издание на сп. ЛИК, посветено на историята на МФ „ММД“

Медийни партньори: БТА I БНТ | БНР | Live7 TV | Печатни и електронни медии от Русе и региона.

Приложение 2                                                                                                    

ОБЩИНА РУСЕ

61. МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ

 “МАРТЕНСКИ МУЗИКАЛНИ ДНИ” 2022

ОТЧЕТ

       ПРИХОДИ:                                                          

  ИЗТОЧНИЦИПлан 2022Отчет 2022
ОБЩИНА РУСЕ140000140000
2.  ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ в т.ч.:110000132042
2.1. Министерство на културата по проект (трансфер)  4000050000
2.2. Приходи от билети, спонсорство, реклама, проекти и дарения в т.ч.:7000082222
Приходи от продажба на билети 2000022248
Приходи от спонсорство, реклама и дарения, в т.ч. 11 794 лв. преходен остатък от набрани средства за фестивала през 2021  50000  59974
                                                   ОБЩО:250000272042

       РАЗХОДИ:

  ДЕЙНОСТИПлан 2022Отчет 2022
1. КОНЦЕРТНА ПРОГРАМА (възнаграждения, сам. билети, хотели)212470214801
2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ТЕХНИЧЕСКИ РАЗХОДИ, в т.ч.:3753043875
2.1. Сценичен, технически и обслужващ персонал84607810
2.2. Реклама, в т.ч. печатна, интериорна и екстериорна реклама 82007953
2.3. Трансфери на състави с автобуси Букурещ – Русе – Букурещ40003860
2.4. Акордиране, автори на текстове за печатните концертни програми 38004020
2.5. Други организационни, в т.ч.: осигурителни вноски, авторски права, командировки, изложби, онлайн излъчвания на концерти, извънредно издание на сп. ЛИК на БТА за фестивала, фотографски услуги, членски внос БФА и др.  13070  20232
Общо разходи:250000258676

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (Иво Пазарджиев)