Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1014

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1014
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.1 от ЗОС, във връзка с чл.57 от ЗУТ, чл.10, ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе, общинският съвет реши:

1. Предоставя на ОП “Каре” за изграждане и поддържане на рекламни съоръжения и управление част от имот публична общинска собственост, представляващ терен с дължина 33 м. и ширина 1,5 м. по ул.Александровска в участъка от западна страна на сладкарница “Тетевен” до павилиона за вестници.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/