Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1016

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1016
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Приема информацията за търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/