Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1017

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1017
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл.22, ал.1 от ЗМСМА, общинският съвет реши:

1. Отлага за следващо заседание приемане на информация за дейността на контрольорите на общинските еднолични търговски дружества през 2005 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/