Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1020

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ


РЕШЕНИЕ № 1020
Прието с Протокол № 48/23.06.2006 г.
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и чл.47,ал.8 от Наредба №1 на Общински съвет Русе, общинският съвет реши :

1.Да се дарят на ОП “Спортни имоти” – тракторна косачка и самоходна косачка на стойност съответно – 5228 лв. и 1248 лв.
2.Да се дарят на ОДЗ “Снежанка” – 2 броя ел.печки за кухненски блок на стойност 5228 лв. и 3772 лв.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/Искрен Веселинов/