Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1021 Прието с Протокол № 38/22.05.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.50 ал.1 от Постановление № 3 от 15 януари 2014 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014г., Общинският съвет реши:

Утвърждава допълване на списъка на персонала, имащ право на транспортни разходи в бюджет 2014 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 886 от 14.02.2014 г. – Приложение № 17, както следва:
По Приложение №17
ФУНКЦИЯ „ОБРАЗОВАНИЕ“
Дейност 322 „Общообразователни училища“
Добавя се:
1.Галина Валентинова Николова- ЗАС в ОУ „Ангел Кънчев“ – билети
2. Маргарита Николаева Стефанова – ЗАС в ОУ „Отец Паисий“ гр. Мартен – билети
3. Екатерина Петкова Никифорова – ЗАС в ПУ „Д.р П. Берон“ – билети

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)