Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1022 Прието с Протокол № 36/14.07.2022 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.70 от Правилника за организацията на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Русе реши:
Приема обръщение относно закриването на Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак“, Република Молдова, както следва:
ДО
НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н РУМЕН РАДЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДО
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е
от Общински съвет – Русе
Относно: Обръщение относно закриването на Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак“, Република Молдова

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕЗИДЕНТ,
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ,
Министерството на образованието на Република Молдова осъществява образователна реформа в сферата на висшето образование. С оглед на тази тяхна политика е публикувано за обществено обсъждане предложение, с което се слива Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак“ в структурата на Молдовски държавен университет „Йон Крянга“. С това се слага край на една институция, която през годините се е доказала като стожер на българската национална идентичност в Република Молдова. Тараклийски държавен университет „Григорий Цамблак“ започва своята история през 2004 г. по инициатива на държавните глави на Република България и Република Молдова. Целта на тази инициатива е интензивното развитието и двустранното сътрудничество в сферата на висшето образование. Университетът се превръща в бастион на българската идентичност, като в него се изучават българска история, език, литература и фолклор. Населението в тараклийския регион е с ясно изразено българско самосъзнание, като над 70% от тях се определят като такива.
Ние общинските съветници в Общински съвет – Русе, не можем да останем безучастни свидетели на този опит да се скъсат нишките свързващи бесарабските българи с България. Тези млади българи имат нужда от качествено българско образование.
Считаме, че действията на Република Молдова за закриване на университета „Григорий Цамблак“ засяга пряко българския национален интерес, а именно опазването на културната идентичност на българите по света.
Във връзка с гореизложеното ние, общинските съветници в Общински съвет – Русе настояваме за следната национално отговорна позиция:

  1. Българската държава да предприеме всички необходими действия и да съдейства за финализиране на процеса по превръщането на ТДУ „Григорий Цамблак“ във филиал на РУ „Ангел Кънчев“. Защитата на българска кауза в Молдова е от национален интерес, ключов за защитата на етническите българи и тяхното самосъзнание!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)