Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1023 Прието с Протокол № 38/22.05.2014 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Общинският съвет Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Н А Р Е Д Б А
за изменение и допълнение на
Наредба № 16, на Общински съвет – гр. Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 
 
            Параграф единствен.
В Глава III, чл. 59, ал.1 се създава т.71 със следното съдържание: Тарифа за услуги, предоставяни във връзка с реализация на декоративни дървета, храсти, цветя, разсади и горски посадъчен материал (в т.ч. доставка, засяване, декорация и др.):
 

по ред
Наименование на услугата
Мярка
Цена,
лв. без ДДС
71.1
Направа на цветна леха с летни цветя цъфтящи
м²
27,33
71.2
Направа на цветна леха с летни цветя килимни
м²
51,67
71.3
Направа на цветна леха с есенни цветя
м²
15,08
71.4
Направа на цветна леха с перенни цветя
м²
28,17
71.5
Засаждане на иглолистни дървета до 1 метър
бр.
22,42
71.6
Засаждане на иглолистни дървета от 1 до 1,5 метра
бр.
34,00
71.7
Засаждане на иглолистни дървета от 1,5 до 2 метра
бр.
52,66
71.8
Засаждане на иглолистни дървета над 2 метра
бр.
80,25
71.9
Засаждане на широколистни дървета до 2 метра
бр.
24,16
71.10
Засаждане на широколистни дървета над 2 метра
бр.
29,86
71.11
Засаждане на цъфтящи храсти
бр.
4,33
71.12
Засаждане на вечнозелени храсти
бр.
6,58
71.13
Засаждане на 1 метър жив плет
1 метър
12,32
71.14
Засаждане на почвопокривни
бр.
1,25
71.15
Затревяване
1 дка
1666,67
71.16
Изрязване на дървета до 30 години
бр. дърво
76,67
71.17
Изрязване на дървета над 30 години
бр. дърво
141,67
71.18
Резитба на клони
бр. дърво
40,00
71.19
Озеленяване на терени
100м²
449,61
71.20
Проектиране на паркови обекти
100м²
83,33
71.21
Предоставяне за декорация – палми
1 бр./ден
1,67
71.22
Предоставяне за декорация – саксийна растителност
1 бр./ден
1,17
71.23
Транспорт товарен автомобил
 лв./км
1,21
71.24
Транспорт лек автомобил 8+1 места
 лв./км
0,86
71.25
Предоставяне на дървесни отпадъци за оползотворяване по ЗУО
лв./тон
41,67
71.26
Машинно косене с роторна косачка
лв./дка
28,00
71.27
Машинно косене със сърпова косачка
лв./дка
16,00
71.28
Машинно косене с моторна коса
лв./дка
48,00
71.29
Машинно косене с роторна косачка, събиране и товарене на окосена трева
лв./дка
100,00
71.30
Машинно косене със сърпова косачка, събиране и товарене на окосена трева
лв./дка
88,00
71.31
Машинно косене с моторна коса, събиране и товарене на окосена трева
лв./дка
120,00
 
 
Настоящата Наредба влиза в сила от датата на разгласяването й, при спазване изискванията на чл. 78, ал. 3 от АПК.
 
 
 
 
 
 
                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:
                                                                           (засл. проф. В. Пенчев)